CPU-CHÍP XỬ LÝ

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

Giá: 4,850,000 ₫

Socket AM4
Max Turbo Frequency 3.7 GHz
16MB L3 Cache
2MB L2 Cache
DDR4 Support

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

Giá: 4,390,000 ₫

AMD SenseMI Technology
Socket AM4
Max Turbo Frequency 3.40 GHz
8MB L3 Cache
2MB L2 Cache
DDR4 Support
Unlocked Processor
Thermal Design Power 65W
AMD Wraith Stealth 65W Cooler Included

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

Giá: 5,499,000 ₫

AMD SenseMI Technology
Socket AM4
Max Turbo Frequency 3.60 GHz
16MB L3 Cache
3MB L2 Cache
DDR4 Support
Unlocked Processor
Thermal Design Power 65W
AMD Wraith Spire 95W Cooler Included

Intel Core I7 6700 SK1151

Giá: 5,800,000 ₫

AMD Ryzen 9 3900x /70MB /3.8GHz /12 nhân 24 luồng

Giá: 13,090,000 ₫

Thông tin chung:
- Nhà sản xuất : AMD
- Bảo hành : 36 tháng
- Tình trạng: đang về hàng

AMD Ryzen 7 3800x /36MB /3.9GHz /8 nhân 16 luồng

Giá: 10,290,000 ₫

Thông tin chung:
- Nhà sản xuất : AMD
- Bảo hành : 36 tháng
- Tình trạng: đang về hàng

AMD Ryzen 7 3700x /36MB /3.6GHz /8 nhân 16 luồng

Giá: 8,690,000 ₫

Thông tin chung:
- Nhà sản xuất : AMD
- Bảo hành : 36 tháng
- Tình trạng: New 100%

AMD Ryzen 5 3600x /36MB /3.8GHz /6 nhân 12 luồng

Giá: 6,490,000 ₫

Thông tin chung:
- Nhà sản xuất : AMD
- Bảo hành : 36 tháng
- Tình trạng: New 100%

AMD Ryzen 5 3600 /36MB /3.6GHz /6 nhân 12 luồng

Giá: 5,390,000 ₫

Thông tin chung:
- Nhà sản xuất : AMD
- Bảo hành : 36 tháng
- Tình trạng: New 100%

Lọc sản phẩm