Telephone: 0932977691
Địa chỉ: 157/1A1 Trần Bá Giao, phường 5, Gò Vấp, Tp.HCM Xây dựng cấu hình

Thời gian làm việc

9:00 Sáng - 6:00 Tối 

Hotline

0932742080

Email hỗ trợ

vanmungit@gmail.com

(0) Sản phẩm

Máy Tính Văn Phòng

Cấu Hình Pentium G4400

Giá: 5,100,000 ₫

Cấu Hình Core I3 4160

Giá: 5,500,000 ₫

Cấu Hình I3 4150

Giá: 5,200,000 ₫

Cấu hình G3450

Giá: 4,900,000 ₫

Cấu hình G3420

Giá: 4,600,000 ₫

Cấu hình G3260

Giá: 4,700,000 ₫

Cấu hình G3250

Giá: 4,600,000 ₫

Cấu hình G3240

Giá: 4,500,000 ₫

Cấu hình G3220

Giá: 4,300,000 ₫

«1»
Lọc sản phẩm

Sale

(0932742080)

FB

Hoàng Thanh

(0901604280)

FB

Cẩm Linh

(0932977691)

FB